1. Който се отлъчва <от другите>, търси <само> своето желание, И се противи на всеки здрав разум.
  • Безумният не се наслаждава от благоразумието, Но само от изявяване сърцето си.
   • С идването на нечестивия идва и презрение, И с подлостта <идва и> позор.
    • Думите из устата на човека са <като> дълбоки води, И изворът на мъдростта е <като> поток.
     • Не е добре да се приема нечестивия, <Или> да се изкривява съда на праведния.
      • Устните на безумния причиняват препирни, И устата му предизвикват плесници.
       • Устата на безумния са погибел за него, И устните му са примка за душата му.
        • Думите на шепотника са като сладки залъци, И слизат вътре в корема.
         • Немарливият в работата си Е брат на разсипника.
          • Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.
           • Имотът на богатия е укрепен град за него, И той е висока стена във въображението му.
            • Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето <то> се смирява.
             • Да отговаря някой преди да чуе, Е безумие и позор за него.
              • Духът на човека ще <го> подпира <в> немощта му; Кой може да подига унилия дух?
               • Сърцето на благоразумния придобива разум, И ухото на мъдрите търси знание.
                • Подаръкът, който дава човек, отваря място за него, И го привежда пред големците.
                 • Който пръв защищава делото си изглежда да е прав, Но съседът му идва и го изпитва.
                  • Жребието прекратява разприте, И решава между силите.
                   • Брат онеправдан е <по-недостъпен> от укрепен град, И разногласията <им> са като лостове на крепост.
                    • От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; От произведението на устните си човек ще се насити.
                     • Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.
                      • Който е намерил съпруга намерил е добро И е получил благоволение от Господа.
                       • Сиромахът говори с умолявания, Но богатият отговаря грубо.
                        • Човек, <който има> много приятели <намира в това> погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.