1. Когато седнеш да ядеш с началник, Прегледай добре какво има пред тебе
 2. Иначе ще туриш нож в гърлото си, Ако те обладава охота.
  • Не пожелавай вкусните му ястия, Защото те са примамливи гозби.
   • Не се старай да придобиеш богатство, Остави се от тая си мисъл.
    • Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина <богатството> си прави крила, Както орел що лети към небето.
     • Не яж хляба на онзи, който има лошо око, Нито пожелавай вкусните му ястия,
      • Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той. Казва ти: Яж и пий, Но сърцето му не е с тебе.
       • Залъка, който си изял, ще избълваш, И ще изгубиш сладките си думи.
        • Не говори в ушите на безумния, Защото той ще презре разумността на думите ти.
         • Не премествай стари межди, Нито влизай в нивите на сирачетата,
          • Защото Изкупителят им е мощен; Той ще защити делото им против тебе.
           • Предай сърцето си на поука И ушите си към думи на знание.
            • Да не ти се свиди да наказваш детето, Защото, <ако и да> го биеш с пръчка, то няма да умре.
             • Ти, като го биеш с пръчката, Ще избавиш душата му от ада.
              • Сине мой, ако бъде сърцето ти мъдро, То и на моето сърце ще е драго.
               • Да! сърцето {Еврейски: Вътрешностите.} ми ще се радва, Когато устните ти изговарят правото
                • Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да <пребъдва в> страх от Господа цял ден,
                 • Защото наистина има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.
                  • Ти, сине мой, слушай и бъди мъдър, И оправяй сърцето си в пътя,
                   • Не бъди между винопийци, Между невъздържани месоядци,
                    • Защото пияницата и чревоугодникът ще осиромашеят, И дремливостта ще облече човека с дрипи.
                     • Слушай баща си, който те е родил, И не презирай майка си, когато остарее.
                      • Купувай истината и не я продавай, Тоже и мъдростта, поуката и разума.
                       • Бащата на праведния ще се радва много, И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.
                        • <Прочее>, нека се веселят твоят баща и твоята майка, И да се възхищава оная, която те е родила.
                         • Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища,
                          • Защото блудницата е дълбока яма, И чуждата жена е тесен ров.
                           • Да! тя причаква като за плячка, И умножава <числото> на неверните между човеците.
                            • Кому горко? кому скръб? кому каране? Кому оплакване? кому удари без причина? Кому подпухнали очи? -
                             • На ония, които се бавят около виното, Които отиват да вкусят подправено вино.
                              • Не гледай виното, че е червено, Че показва цвета си в чашата, Че се поглъща гладко,
                               • <Защото> после то хапе като змия, И жили като ехидна.
                                • Очите ти ще гледат чужди жени, И сърцето ти ще изригва развратни неща;
                                 • Даже ще бъдеш като един, който би легнал всред море, Или като един, който би лежал на върха на мачта.
                                  • Удариха ме <ще речеш>, и не ме заболя; Биха ме, и не усетих. Кога ще се събудя, за да го търся пак?