1. Не завиждай на злите хора, Нито пожелавай да си с тях,
 2. Защото сърцето им размишлява насилие, И устните им говорят за пакост
  • С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,
   • И чрез знание стаите се напълват С всякакви скъпоценни и приятни богатства.
    • Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
     • Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
      • Мъдростта е непостижима за безумния, Той не отваря устата си в портата.
       • Който намисля да прави зло, Ще се нарече пакостен човек;
        • Помислянето на <такова> безумие е грях, И присмивателят е мерзост на човеците.
         • <Ако> покажеш малодушие в усилно време, Силата ти е малка.
          • Избавяй ония, които се влачат на смърт, И гледай да задържаш ония, които политат към клане.
           • Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, не знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?
            • Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, <защото> е сладка на вкуса ти.
             • И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.
             • Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, Не разваляй мястото му за почивка.
              • Защото праведният <ако> седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.
               • Не се радвай, когато падне неприятелят ти, И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.
                • Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло, И Той да оттегли гнева Си от него.
                 • Не се раздразвай, поради злодейците, Нито завиждай на нечестивите,
                  • Защото злите не ще имат бъдеще; Светилникът на нечестивите ще изгасне.
                   • Сине мой, бой се от Господа и от царя, И не се сношавай с непостоянните,
                    • Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, И кой знае <какво> наказание <ще им се наложи> и от двамата?
                     • И тия са изречения на мъдрите:- Лицеприятие в съд не е добро.
                      • Който казва на нечестивия: Праведен си, Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;
                       • Но които <го> изобличават, към тях ще се показва благоволение, И върху тях ще дойде добро благословение.
                        • Който дава прав отговор, Той целува в устни.
                         • Нареди си работата навън, И приготви си я на нивата, И после съгради къщата си.
                          • Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.
                           • Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.
                            • Минах край нивата на ленивия И край лозето на нехайния човек,
                             • И всичко бе обрасло с тръни, Коприва беше покрила повърхността му, И каменната му ограда беше съборена.
                              • Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, Видях и взех поука.
                               • <Още> малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, -
                                • И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,