1. Както сняг лятно време, И както дъжд в жетва, Така и чест не прилича на безумния.
  • Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.
   • Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.
    • Не отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да станеш и ти подобен нему.
     • Отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да се има мъдър в своите си очи.
      • Който праща известие чрез безумния Отсича своите си нозе и докарва {Еврейски: И пие.} на себе си вреда.
       • Както безполезни висят краката на куция, Така е притча в устата на безумния.
        • Както <оня, който хвърля> възел със <скъпоценни> камъни в грамада, Така е тоя, който отдава чест на безумния.
         • Като трън, който боде ръката на пияницата, Така е притча в устата на безумните.
          • Както стрелец, който <безогледно> наранява всички, Така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.
           • Както кучето се връща на бълвоча си, Така безумният повтаря своята глупост.
            • Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.
             • Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има по улиците!
              • Както вратата се завърта на резетата си, Така и ленивият на постелката си.
               • Ленивият потопява ръката си в паницата, А го мързи да я върне в устата си.
                • Ленивият има себе си за по-мъдър От седмина души, които могат да дадат умен отговор.
                 • Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.
                  • Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт,
                   • Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли <това> на шега?
                    • Дето няма дърва огънят изгасва; И дето няма шепотник раздорът престава.
                     • Както са въглища за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.
                      • Думите на шепотника са като сладки залъци И слизат вътре в корема.
                       • Усърдните устни с нечестиво сърце Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.
                        • Ненавистникът лицемерствува с устните си, Но крои коварство в сърцето си;
                         • Когато говори сладко не го вярвай, Защото има седем мерзости в сърцето му;
                          • Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.
                           • Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне.
                            • Лъжливият език мрази наранените от него, И ласкателните уста докарват съсипия.