1. Нечестивите бягат без да <ги> гони някой, А праведните са смели като млад лъв.
 2. От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един <неин управител> продължава дълго време.
  • Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.
   • Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.
    • Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.
     • По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак <между> два пътя, макар и да е богат.
      • Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.
       • Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.
        • Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.
         • Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.
          • Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.
           • Когато тържествуват праведните има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.
            • Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.
            • Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.
             • Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.
              • О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, <Знай>, че който мрази грабителство ще продължи дните си.
               • Човек, който е товарен с кръвта на <друг> човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.
                • Който ходи непорочно ще се избави, А който ходи опако <между> два пътя изведнъж ще падне.
                 • Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне {Еврейски: Пълен със сиромашия.} сиромашия.
                  • Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.
                   • Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб <такъв> човек ще извърши престъпление.
                    • Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.
                     • Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.
                      • Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.
                       • Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.
                       • Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.
                        • Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си <от тях> ще има много клетви.
                         • Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.