1. Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, Внезапно ще се съкруши и то без поправление.
 2. Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.
  • Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота <му>.
   • Чрез правосъдие царят утвърждава земята <си>. А който придирва подаръци я съсипва.
    • Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.
     • В беззаконието на лош човек има примка, А праведният пее и се радва.
      • Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма <даже> разум, за да я узнае.
       • Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.
        • Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.
         • Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат {Еврейски: Питат.} за живота му.
          • Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.
           • Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.
            • Сиромах и притеснител се срещат; Господ просвещава очите на всички тях.
             • Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.
              • Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.
               • Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.
                • Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наслада на душата ти.
                 • Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.
                  • Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.
                   • Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
                    • Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син {Или: Ще излезе упорит.}.
                     • Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.
                      • Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
                       • Който е съдружник с крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.
                        • Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.
                         • Мнозина търсят благоволението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.
                          • Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.