1. Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба,
 2. Закла животните си, смеси виното си И сложи трапезата си,
  • Изпрати слугите си, Вика по високите места на града:
   • Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва:
    • Елате, яжте от хляба ми, И пийте от виното, което смесих,
     • Оставете глупостта и живейте, И ходете по пътя на разума,
      • Който поправя присмивателя навлича на себе си срам; И който изобличава нечестивия <лепва> на себе си петно.
       • Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.
        • Давай <наставление> на мъдрия и той ще стане по-мъдър; Учи праведния и ще стане по-учен.
         • Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.
         • Защото чрез мене ще се умножат дните ти, И ще ти се притурят години на живот.
          • Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще понасяш.
          • Безумната жена е бъбрица, Проста и не знае нищо.
           • Седи при вратата на къщата си, На стол по високите места на града,
            • И кани ония, които минават, Които вървят право в пътя си, <като им казва:>
             • Който е прост, нека се отбие тук; А колкото за безумния, нему казва:
              • Крадените води са сладки, И хляб, който се яде скришом, е вкусен,
               • Но той не знае, че мъртвите {Еврейски: Сенките.} са там, И че гостите й са в дълбочините на ада.