1. Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
  • Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
   • Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.
    • Не <е> така <с> нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.
     • Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;
      • Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.