1. (По слав. 99). Хвалебен псалом. Възкликнете на Господа, всички земи.
  • Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост.
   • Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде <сме> и овце на пасбището Му.
    • Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.
     • Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.