1. (По слав. 101). Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Господи, послушай молитвата ми, И викът ми нека стигне до Тебе.
  • Не скривай лицето Си от мене; В деня на утеснението ми приклони ухото Си към мене; В деня, когато <Те> призова, послушай ме незабавно.
   • Защото дните ми изчезват като дим, И костите ми изгарят като огнище.
    • Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, Защото забравям да ям хляба си.
     • Поради гласа на охкането ми Костите ми се прилепват за кожата ми.
      • Приличам на пеликан в пустиня, Станал съм като бухал в развалини.
       • Лишен от сън станал съм като врабче Усамотено на къщния покрив.
        • Всеки ден ме укоряват неприятелите ми; Ония, които свирепеят против мене проклинат с името ми.
         • Защото ядох пепел като хляб, И смесих питието си със сълзи,
          • Поради негодуванието Ти и гнева Ти; Защото, като си ме дигнал, си ме отхвърлил.
           • Дните ми са като уклонила се сянка <по слънчев часовник>, И аз изсъхвам като трева.
            • Но Ти, Господи, до века седиш Цар, И споменът Ти из род в род.
             • Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; Защото е време да му покажеш милост. Да! определеното време дойде.
              • Защото слугите Ти копнеят за камъните му, И милеят за пръстта му.
               • И тъй, народите ще се боят от името Господно, И всичките земни царе от славата Ти.
                • Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си,
                 • Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените, И не е презрял молбата им.
                  • Това ще се напише за бъдещето поколение; И люде, които ще се създадат, ще хвалят Господа.
                   • Защото Той надникна от Своята света висина, От небето Господ погледна на земята,
                    • За да чуе въздишките на затворените, Да освободи осъдените на смърт {Еврейски: Синовете на смъртта.};
                     • За да възвестят името на Господа в Сион, И хвалата Му в Ерусалим,
                      • Когато се съберат заедно племената и царствата За да слугуват на Господа.
                       • Той намали силата ми всред пътя; Съкрати дните ми.
                        • Аз рекох: Да ме не грабнеш, Боже мой, в половината на дните ми; Твоите години са из родове в родове.
                         • Отдавна Ти, <Господи>, си основал земята, И дело на Твоите ръце са небесата.
                          • Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени.
                           • Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.
                            • Чадата на слугите Ти ще се установят, И потомството им ще се утвърди пред Тебе.