1. (По слав. 102). Давидов <псалом>. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене <нека хвали> светото Му име.
  • Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.
  • <Той е>, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;
   • <Който> изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости;
    • <Който> насища с блага душата {Еврейски: Украшението.} ти, <Тъй щото> младостта ти се подновява като на орел.
     • Господ извършва правда и правосъдие За всичките угнетявани.
      • Направи Моисея да познае пътищата Му, И израилтяните делата Му.
       • Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
        • Не ще изобличава винаги, Нито ще държи <гняв> до века.
         • Не е постъпил с нас според греховете ни, Нито е въздал нам според беззаконието ни.
          • Защото колкото е високо небето от земята, <Толкова> голяма е милостта Му към ония, които Му се боят,
           • Колкото отстои изток от запад, <Толкова> е отдалечил от нас престъпленията ни.
            • Както баща жали чадата си, <Така> Господ жали ония, които Му се боят.
             • Защото Той познава нашия състав, Помни, че ние сме пръст.
              • Дните на човека са като трева; Като полски цвят, така цъфти.
               • Защото като преминава вятърът над него, и няма го, И мястото му го не познава вече.
                • Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. И правдата Му върху внуците
                 • На ония, които пазят завета Му, И помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
                  • Господ е поставил престола Си на небето; И Неговото царство владее над всичко.
                   • Благославяйте Господа, вие ангели Негови, Мощни със сила, които изпълняват словото Му, Като слушате гласа на словото Му
                    • Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.
                     • Благославяйте Господа, всички Негови дела. Във всяко място на владението Му. Благославяй душе моя, Господа.