1. (По слав. 105). Алилуя. Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост <трае> до века.
  • Кой може да изкаже мощните дела на Господа, Или да разгласи всичките Негови хвали?
   • Блажени ония, които пазят правосъдие; <Блажен> оня, който върши правда на всяко време.
    • Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към людете Си; Посети ме със спасението Си;
     • За да видя благоденствието на Твоите избрани, За да се радвам във веселието на народа Ти, За да се хваля заедно с Твоето наследство.
      • Съгрешихме ние и бащите ни, Беззаконие и нечестие сторихме.
       • Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, Не си спомняха многото Твои милости, Но се възпротивиха при морето, при Червеното море.
        • При все това <Бог> ги избави заради името Си, За да направи познато могъществото Си.
         • Смъмра Червеното море, и то изсъхна; И така ги преведе през дълбочините като през пасбище,
          • И ги спаси от ръката на ненавистника им, И ги изкупи от ръката на неприятеля.
           • Водите покриха противниците им; Не остана ни един от тях.
            • Тогава повярваха думите Му, Пееха хвалата Му.
             • <Но> скоро забравиха делата Му, Не чакаха <изпълнението на> намерението Му,
              • Но се полакомиха твърде много в пустинята, И изпитаха Бога в безводната страна;
               • И Той им даде това, което искаха; Прати, обаче, мършавост на душите им.
                • Също и на Моисея те завидяха в стана. <И> на Господния светия Аарон.
                 • Земята се разтвори та погълна Датана, И покри Авироновата дружина;
                  • И огън се запали всред дружината им; Пламък изгори нечестивите.
                   • Те направиха теле в Хорив, И поклониха се на излеян идол;
                    • Така размениха Славата си Срещу подобие на вол, който яде трева!
                     • Забравиха своя избавител Бог, Който беше извършил велики дела в Египет,
                      • Чудесни дела в Хамовата земя, Страшни неща около Червеното море.
                       • Затова Той каза, че ще ги изтреби; <Само че> избраният му Моисей застана пред Него в пролома За да отвърне гнева Му, да не би да <ги> погуби.
                        • Дори те презряха желаната земя, Не повярваха Неговото слово,
                         • А пороптаха в шатрите си, И не послушаха гласа на Господа.
                          • Затова Той им се закле {Еврейски: Подигна ръката Си.}, Че ще ги повали в пустинята,
                           • И че ще повали потомството им между народите, И ще ги разпръсне по <разни> страни,
                            • Тоже те се прилепиха към Ваалфегора, И ядоха жертви <принесени> на мъртви <богове>.
                             • И тъй, предизвикаха <Бога> с делата си До толкова щото язвата направи пролом между тях.
                              • Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана;
                               • И това му се вмени за правда Из род в род до века.
                                • Също и при водите на Мерива те Го разгневиха, Така щото стана зле с Моисея поради тях;
                                 • Защото се възбунтуваха против Духа Му, Та <Моисей> говори несмислено с устните си.
                                  • <При това>, те не изтребиха племената Според както Господ им бе заповядал,
                                   • Но се смесиха с <тия> народи, И се научиха на техните дела;
                                    • Тъй щото служиха на идолите им, Които станаха примка за тях.
                                     • Да! синовете си и дъщерите си Принесоха в жертва на бесовете,
                                      • И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, Които пожертвуваха на ханаанските идоли; И земята се оскверни от кръвопролития.
                                       • Така те се оскверниха от делата си, И блудствуваха в деянията си.
                                        • Затова гневът на Господа пламна против людете Му И Той се погнуси от наследството Си.
                                         • Предаде ги в ръцете на народите; И завладяха ги ненавистниците им.
                                          • Неприятелите им още ги притесняваха; И те останаха подчинени под ръката им.
                                           • Много пъти Той ги избавя; Но, понеже намеренията им бяха бунтовнически, <Затова> се и унижиха поради беззаконието си.
                                            • Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им Когато чу вика им;
                                             • Спомни си за тях Своя завет, И разкая се според голямата Си милост;
                                              • Тоже стори да ги съжаляват Всички, които ги бяха пленили.
                                               • Избави ни, Господи Боже наш, И събери ни измежду народите, За да славословим Твоето свето име, И да тържествуваме с Твоята хвала.
                                                • Благословен да е Господ Израилевият Бог от века и до века; И всичките люде да рекат: Амин. Алилуя.