1. (По слав. 10). За първия певец. Давидов< псалом>. На Господа уповавам; Как думате на душата ми: Бягай в гората ваша като птица?
  • Понеже, ето, нечестивите запъват лък, Приготвят стрелите си на тетивите, За да устрелят в тъмно ония, които са с право сърце.
   • Защото основанията се разориха; А праведният що е извършил?
    • Господ е в светия Си храм, Господ, Чийто престол е на небето; Очите Му гледат, клепачите Му изпитват човешките чада.
     • Господ изпитва праведния; А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.
      • Над нечестивите ще навали примки; Огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им.
       • Защото праведният Бог обича правдата; Праведният <човек> ще гледа лицето Му.