1. (По слав. 109). Давидов псалом Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете <ти> за твое подножие.
  • Господ ще простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си.
   • В деня, <когато събереш> силата си, твоите люде <ще> представят себе си доброволно, в света премяна; Твоите млади <ще дойдат> при тебе <като> росата из утробата на зората.
    • Господ се закле, (и не ще се разкае), <като каза>: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков.
     • Господ, <стоящ> отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си.
      • Ще извърши съд между народите, ще напълни <земята> с трупове, Ще смаже главата на <неприятелите> по широкия свят.
       • Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.