1. (По слав. 110). По еврейски, азбучен псалом. Алилуя. Ще славя Господа от все сърце. В съвета на праведниците и всред събранието <им>.
  • Велики са делата Господни, Изследими от всички, които се наслаждават в тях.
   • Славно и великолепно е Неговото дело; И правдата Му остава до века.
    • Достопаметни направи чудесните Си дела; Благ и милостив е Господ.
     • Даде храна на ония, които Му се боят; Винаги ще помни завета Си.
      • Изяви на людете Си силата на делата Си Като им даде народите за наследство.
       • Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
        • Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.
         • Той изпрати изкупление на людете Си; Постави завета Си за винаги; Свето е, преподобно е Неговото име.
          • Началото на мъдростта е страх от Господа; Всички, които се управляват по Него, са благоразумни; Неговата хвала трае до века.