1. (По слав. 111). По еврейски азбучен псалом. Алилуия. Блажен оня човек, който се бои от Господа, Който много се възхищава от заповедите Му.
  • Потомството му ще бъде силно на земята; Родът на праведните ще се благослови.
   • Изобилие и богатство <ще има> в дома му; И правдата му ще трае до века.
    • Виделина изгрява в тъмнината за праведните; <Той> е благ, и милостив, и праведен.
     • Блазе на човека, който показва милост и дава на заем; Ще поддържа делото си в съда.
      • Наистина никога няма да се поклати; Праведният е вечен паметник.
       • От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа.
        • Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види <повалянето> на неприятелите си.
         • Разпръсна, даде на сиромасите; Правдата му трае до века; Рогът му ще се издигне на почит.
          • Нечестивият ще види <това> и ще се наскърби, Ще поскърца със зъби, и ще се стопи; Желаното от нечестивите ще погине.