1. (По слав. 113). Когато излезе Израил из Египет, Якововият дом из люде другоезични,
  • Юда стана светилище <на Бога>, Израил Негово владение.
   • Морето видя и побягна; Иордан се възвърна назад;
    • Планините се разиграха като овни, Хълмовете като агнета.
     • Що ти стана, море, та си побягнало? <На тебе> Иордане, та си се върнал назад?
      • <На вас> планини, та се разиграхте като овни? <На вас> хълмове - като агнета?
       • Трепери, земьо, от присъствието Господно, От присъствието на Якововия Бог,
        • Който превърна канарата във воден поток, Кременливия камък във воден извор.