1. (По слав. продължение от 113). (9)Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си.
  • (10)Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?
   • (11)Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно.
    • (12)Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце.
     • (13)Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;
      • (14)Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат;
       • (15)Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.
        • (16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.
         • (17)Израилю, уповавай на Господа; Той е тяхна помощ и щит.
          • (18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.
           • (19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.
            • (20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови; Ще благослови Израилевия дом; Ще благослови Аароновия дом.
             • (21)Ще благослови ония, които се боят от Господа, И малки и големи.
              • (22)Дано Господ ви умножава повече и повече - Вас и чадата ви.
               • (23)Благословени сте вие от Господа, Който е направил небето и земята.
                • (24)Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,
                 • (25)Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в <мястото на> мълчанието;
                  • (26)Но ние ще благославяме Господа От сега и до века. Алилуия.