1. (По слав. 116). Хвалете Господа, всички народи; Славословете Го, всички племена;
  2. Защото милостта Му към нас е голяма, И верността Господна <трае> до века. Алилуия.