1. (По слав. 118). По еврейски, азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.
 2. Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;
  • Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.
   • Ти си <ни> заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.
    • Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазят Твоите повеления!
     • Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.
      • Ще Те славя с правдиво сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.
       • Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем.
        • Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като <му> дава внимание според Твоето слово.
         • От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.
          • В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.
           • Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.
            • С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.
             • В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.
              • За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.
               • В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забравя Твоето слово.
                • Гимел. Показвай щедрота на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.
                 • Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон.
                  • Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.
                   • Душата ми се изнурява от копнежа, <Който имам> винаги към Твоите съдби.
                    • Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.
                     • Отдалечи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.
                      • Даже първенци седнаха и говореха против мене; <Но> слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.
                       • Твоите свидетелства наистина са моя наслада <И> мои съветници.
                        • Далет. Душата ми прилепна за пръстта; Съживи ме според словото Си.
                         • Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.
                          • Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.
                           • Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Си.
                            • Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш <да съблюдавам> закона Ти.
                             • Пътят на истината избрах; Твоите съдби поставих <пред себе си>.
                              • Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.
                               • Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми.
                                • Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.
                                 • Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.
                                  • Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.
                                   • Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.
                                    • Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.
                                     • Потвърди словото Си към слугата Си, Което <ще води> към страх от Тебе.
                                      • Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.
                                       • Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си.
                                        • Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.
                                         • Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.
                                          • И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.
                                           • Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове;
                                            • И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.
                                             • Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;
                                              • И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;
                                               • Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти.
                                                • Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.
                                                 • Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.
                                                  • Горделивите ми се подсмиваха много; <Но> аз не се отклоних от Твоя закон.
                                                   • Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.
                                                    • Горещо негодуване ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.
                                                     • Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.
                                                      • Нощем си спомних Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.
                                                       • Това е моето <хваление>, Че опазих Твоите правила.
                                                        • Хет. Господи, Ти си мой дял; Обещах се, че ще пазя Твоите думи.
                                                         • Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.
                                                          • Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.
                                                           • Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.
                                                            • Връзките на нечестивите ме обвиха; <Но> аз не забравих Твоя закон.
                                                             • По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.
                                                              • Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.
                                                               • Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления.
                                                                • Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.
                                                                 • Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.
                                                                  • Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.
                                                                   • Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.
                                                                    • Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.
                                                                     • Тяхното сърце надебеля като лой; <Но аз се наслаждавам в закона Ти>.
                                                                      • Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.
                                                                       • Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро.
                                                                        • Иод. Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.
                                                                        • Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.
                                                                         • Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.
                                                                          • Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.
                                                                           • Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.
                                                                            • Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; <Но> аз ще размишлявам за Твоите правила.
                                                                             • Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.
                                                                              • Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя.
                                                                               • Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; <Но> аз се надявам, на Твоето слово.
                                                                                • Очите ми чезнат за <изпълнението на> словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?
                                                                                 • Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.
                                                                                  • Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:
                                                                                   • Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.
                                                                                    • Всичките Твои заповеди са верни; <Понеже човеците> ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.
                                                                                     • Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.
                                                                                      • Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.
                                                                                       • Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.
                                                                                        • Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.
                                                                                         • Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.
                                                                                          • Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.
                                                                                           • До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.
                                                                                            • Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила.
                                                                                             • Нечестивите ме чакаха за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.
                                                                                              • Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.
                                                                                               • Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.
                                                                                                • Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.
                                                                                                 • По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам в Твоите свидетелства.
                                                                                                  • По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.
                                                                                                   • От всеки лош път въздържах нозете си, За да пазя Твоето слово.
                                                                                                    • От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил.
                                                                                                     • Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! <Да! по-сладки> от мед в устата ми.
                                                                                                      • Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.
                                                                                                       • Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.
                                                                                                        • Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.
                                                                                                         • Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.
                                                                                                          • Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.
                                                                                                           • Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.
                                                                                                            • Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.
                                                                                                             • Възприех Твоите свидетелства за <свое> наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.
                                                                                                              • Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край.
                                                                                                               • Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.
                                                                                                                • Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.
                                                                                                                 • Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.
                                                                                                                  • Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.
                                                                                                                   • Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.
                                                                                                                    • Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.
                                                                                                                     • Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.
                                                                                                                      • Снагата ми настръхна поради страха <ми> от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших.
                                                                                                                       • Аин. Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;
                                                                                                                        • Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.
                                                                                                                         • Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.
                                                                                                                          • Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.
                                                                                                                           • Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.
                                                                                                                            • Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти.
                                                                                                                             • Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато,
                                                                                                                              • Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.
                                                                                                                               • Пе. Чудесни са Твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.
                                                                                                                                • Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.
                                                                                                                                 • Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за Твоите заповеди.
                                                                                                                                  • Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.
                                                                                                                                   • Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;
                                                                                                                                    • Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.
                                                                                                                                     • Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.
                                                                                                                                      • Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.
                                                                                                                                       • Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби.
                                                                                                                                        • Постановил си свидетелствата Си, С правда и превъзходна вярност.
                                                                                                                                         • Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.
                                                                                                                                          • Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.
                                                                                                                                           • Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.
                                                                                                                                            • Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.
                                                                                                                                             • Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.
                                                                                                                                              • Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея.
                                                                                                                                               • Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, <и> ще пазя повеленията Ти.
                                                                                                                                               • Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.
                                                                                                                                                • Предварих зората с викането си; На Твоите думи уповавах.
                                                                                                                                                 • Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.
                                                                                                                                                  • Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си.
                                                                                                                                                   • Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти.
                                                                                                                                                    • Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.
                                                                                                                                                     • Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги.
                                                                                                                                                      • Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.
                                                                                                                                                       • Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.
                                                                                                                                                        • Избавлението е далеч от нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.
                                                                                                                                                         • Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.
                                                                                                                                                          • Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.
                                                                                                                                                           • Като видях коварните, погнусих се <от тях>. Защото не пазят Твоето слово.
                                                                                                                                                            • Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.
                                                                                                                                                             • Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една <траят> до века.
                                                                                                                                                             • Шин. Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти.
                                                                                                                                                             • Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.
                                                                                                                                                              • Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам.
                                                                                                                                                               • Седем пъти на ден Те хваля, За Твоите праведни съдби.
                                                                                                                                                                • Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.
                                                                                                                                                                 • Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди.
                                                                                                                                                                  • Душата ми опази Твоите свидетелства; И аз ги любя твърде много.
                                                                                                                                                                   • Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе.
                                                                                                                                                                    • Тав. Нека стигне викането ми пред Тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си.
                                                                                                                                                                     • Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си.
                                                                                                                                                                      • Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си.
                                                                                                                                                                       • Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.
                                                                                                                                                                        • Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила.
                                                                                                                                                                         • Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.
                                                                                                                                                                          • Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти.
                                                                                                                                                                          • Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.