1. (По слав. 11). За първия певец на осмострунна арфа {Псал. 6, надписа.}. Давидов псалом. Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив; Защото се губят верните измежду човешките чада.
  • Всеки говори лъжа с ближния си; С ласкателни устни говорят от двоелично сърце.
   • Господ ще изтреби всичките ласкателни устни, Език, който говори големи неща.
    • <На ония>, които са казвали: Ще надвием с езика си; Устните ни са наши; кой е господар над нас?
     • Поради насилствуването над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, Сега ще стана, казва Господ; Ще туря в безопасност <онзи> когото презират {Еврейски: Срещу когото духат.}.
      • Господните думи са чисти думи, Като сребро претопено в пещ от пръст Пречистено седем пъти.
       • Ти, Господи, ще ги закриляш, Ще пазиш всеки от тях от това поколение до века,
        • При все, че нечестивите ходят <свободно> от всяка страна, Понеже безчестието се въздига между човешките синове.