1. (По слав. 119). Песен на възкачванията. В бедствието си извиках към Господа; И Той ме послуша.
  • Господи, избави душата ми от лъжливи устни. И от измамлив език
   • Какво Ти дава или какво Ти притуря Измамливият език? -
    • Изострените стрели на силен мъж, С въглища от смрика.
     • Горко ми, защото странствувам в Мосох, Живея в Кидарските шатри!
      • Дълго време живя душата ми С ония, които мразят мир.
       • Аз <съм> за мир; но когато говоря, Те са за бой.