1. (По слав. 121). Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен.
  • Ето, нозете ни стоят Отвътре портите ти, Ерусалиме.
   • Ерусалиме, който си съграден Като град сглобен ведно;
    • Гдето възлизат племената, Господните племена. <Според> надеждите на Израиля, За да славят името Господно.
     • Защото там са поставени престоли за съд, Престолите на Давидовия дом.
      • Молитствувайте за мира на Ерусалим; Нека благоденствуват ония, които те обичат!
       • Мир да бъде отвътре стените ти, Благоденствие в палатите ти!
        • Заради братята и другарите си Ще кажа сега: Мир да е в тебе!
         • Заради дома на Господа нашия Бог Ще търся доброто ти.