1. (По слав. 123). Давидова песен на възкачванията. Ако не беше Господ с нас, (Нека рече сега Израил),
  • Ако не беше Господ с нас, Когато се надигнаха човеци против нас,
   • Тогава те биха ни погълнали живи, Когато яростта им пламтеше против нас, -
    • Тогава водите биха ни потопили, Пороят би преминал върху душата ни, -
     • Тогава надигнатите води Биха преминали върху душата ни.
      • Благословен да е Господ, Който не ни предаде в зъбите им като лов!
       • Душата ни се избави като птица от примката на ловците; Примката се строши, и ние се избавихме.
        • Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и земята.