1. (По слав. 124). Песен на възкачванията. Ония, които уповават на Господа, Са като хълма Сион, който не може да се поклати, А до века остава.
  • Както хълмовете окръжават Ерусалим, Така Господ окръжава людете Си От сега и до века.
   • Защото нечестието няма да налага скиптъра си върху участта на праведните, Да не би праведните да простират ръце към беззаконието.
    • Стори добро, Господи, на добрите И на правдивите в сърце.
     • А ония, които се отклоняват в кривите си пътища, Тях ще отведе Господ заедно с ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!