1. (По слав. 125). Песен на възкачванията. Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, Ние бяхме като ония, които сънуват.
  • Тогава се изпълниха устата ни със смях И езикът ни с пеене; Тогава казаха между народите: Велики неща извърши за тях Господ.
   • Господ извърши велики неща за нас, <От които> се изпълниха с радост.
    • Върни, Господи, пленниците ни Като потоците в южните <страни>.
     • Ония, които сеят със сълзи, С радост ще пожънат.
      • Оня, който излиза с плач, Когато носи мярата семе, Той непременно с радост ще се върне Носейки снопите си.