1. (По слав. 127). Песен на възкачванията. Блажен всеки, който се бои от Господа, И ходи в Неговите пътища;
  • Защото ще ядеш <плода> от труда на ръцете си; Блажен ще бъдеш, и ще благоденствуваш.
   • Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,
    • Ето, така ще се благослови човекът, Който се бои от Господа.
     • Господ да те благослови от Сион, И да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си,
      • Дори да видиш чада от чадата си! Мир на Израиля!