1. (По слав. 12). За първия певец. Давидов псалом. До кога щеш, Господи, съвсем да ме забравиш? До кога ще криеш лицето Си от мене?
  • До кога ще имаш борба {Еврейски: Съветвания.} в душата Си, Болки в сърцето Си всеки ден? До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мене?
   • Погледни, послушай ме, Господи Боже мой; Просвети очите ми да не би да заспя в смърт;
    • Да не би да рече неприятелят ми: Надвих му, И да се зарадват противниците ми, когато се поклатя.
     • Но аз уповавам на Твоята милост; Сърцето ми ще се радва в спасението Ти.
      • Ще пея Господу, Защото се е показал щедър към мене.