1. (По слав. 129). Песен на възкачванията. Из дълбочините викам към Тебе, Господи.
  • Господи, послушай гласа ми; Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми.
   • Ако би забелязвал беззаконията, Господи, То кой, Господи, би могъл да устои?
    • При Тебе, обаче, има прощение За да Ти се боят.
     • Чакам Господа, душата ми чака, И на словото Му уповавам.
      • Душата ми <очаква> Господа Повече от ония, които <очакват> зората, <Да! повече от> очакващите зората.
       • Нека се надява Израил на Господа; Защото у Господа е милостта, И у Него е пълното изкупление;
        • И Той ще изкупи Израиля От всичките му беззакония.