1. (По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете <Го>, вие слуги Господни,
  • Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.
   • Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.
    • Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.
     • Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове.
      • Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.
       • Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.
        • <Той е> Който порази египетските първородни И на човек и на животно.
         • Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.
          • <Той е>, Който порази големи народи И изби силни царе.
           • Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства -
            • И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.
             • Името Ти, Господи, <пребъдва> до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.
              • Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за <скърбите на> слугите Си.
               • Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.
                • Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;
                 • Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.
                  • Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.
                   • Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;
                    • Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;
                     • Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуия.