1. (По слав. 135). Славете Господа, защото е благ, Защото милостта Му <трае> до века;
  • Славете Бога на боговете, Защото милостта Му <трае> до века.
   • Славете Господа на господарите, Защото милостта Му <трае> до века.
    • Който Един върши велики чудеса, Защото милостта Му <трае> до века;
     • Който с мъдрост направи небесата, Защото милостта Му <трае> до века;
      • Който простря земята върху водите, Защото милостта Му <трае> до века;
       • Който направи големи светила, Защото милостта Му <трае> до века;
        • Слънцето за да владее деня, Защото милостта Му <трае> до века;
         • Луната и звездите за да владеят нощта, Защото милостта Му <трае> до века;
          • Който порази египтяните в първородните им, Защото милостта Му <трае> до века;
           • И изведе Израиля изсред тях, Защото милостта Му <трае> до века;
            • С мощна ръка и с издигната мишца, Защото милостта Му <трае> до века;
             • Който раздели Червеното море на <две> части, Защото милостта Му <трае> до века;
              • И преведе Израиля презсред него, Защото милостта Му <трае> до века;
               • Който повали Фараона и множеството му в Червеното море, Защото милостта Му <трае> до века;
                • Който преведе людете Си през пустинята, Защото милостта Му <трае> до века;
                 • Който порази велики царе, Защото милостта Му <трае> до века;
                  • И изби прочути царе, Защото милостта Му <трае> до века;
                   • Аморейския цар Сион, Защото милостта Му <трае> до века;
                    • И васанския цар Ог, Защото милостта Му <трае> до века
                     • И даде земята им в наследство, Защото милостта Му <трае> до века,
                      • В наследство на слугата Си Израил, Защото милостта Му <трае> до века,
                       • Който си спомни за нас в унижението ни, Защото милостта Му <трае> до века;
                        • И ни избави от противниците ни, Защото милостта Му <трае> до века;
                         • Който дава храна на всяка твар, Защото милостта Му <трае> до века;
                          • Славете небесния Бог, Защото милостта Му <трае> до века.