1. (По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом. Господи, опитал си ме и познал си <ме>.
  • Ти познаваш сядането ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч,
   • Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.
    • Защото <докато> думата не е <още> на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.
     • Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.
      • <Това> знание е пречудно за мене; Високо е; не мога <да го стигна>.
       • Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?
        • Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.
         • <Ако> взема крилата на зората <И> се заселя в най-далечните краища на морето,
          • И там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.
           • Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около мене ще <стане на> нощ,
            • То и самата тъмнина не укрива <нищо> от Тебе, А нощта свети като деня; <За Тебе> тъмнината и светлината са безразлични.
             • Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.
              • Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае <това>.
               • Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната <ми> форма.
                • Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките <ми> определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.
                 • И колко скъпоценни за мене са <тия> Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!
                  • <Ако бих поискал> да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе.
                   • Непременно ще поразиш нечестивите, Боже; Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.
                    • Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат <против Тебе> заради суета.
                     • Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?
                      • Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам.
                       • Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми;
                        • И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.