1. (По слав. 139). За първия певец. Давидов псалом. Избави ме, Господи, от нечестивия човек, Опази ме от насилник човек,
  • Които измислюват зло в сърцето си, И всеки ден възбуждат боеве.
   • Изострюват езика си като на змия; Аспидова отрова има под устните им. (Села).
    • Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, Защити ме от насилник човек, Които възнамериха да ме направят да падна.
     • Горделивите скриха клопка за мене. И с въжета разпростряха мрежи край пътя; Поставиха примки за мене. (Села).
      • Рекох Господу: Ти си мой Бог; Послушай, Господи, гласа на молбите ми.
       • Господи Боже, силний ми спасителю, Ти си покрил главата ми в ден на бой.
        • Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия; Не оставяй да успее злият му помисъл, Да не би да се надигат. (Села).
         • Нечестието на собствените им устни нека покрие главата На ония, които ме окръжават.
          • Разпалени въглища нека паднат върху тях; Нека бъдат хвърлени в огъня. В дълбоки води, за да не станат вече.
           • Злоезичен човек няма да се утвърди на земята; Злото ще преследва насилника човек догдето <го> погуби.
            • Зная, че Господ ще защити делото на угнетения И правото на немотните.
             • Наистина праведните ще славят името Ти; Правдивите ще обитават пред лицето Ти.