1. (По слав. 142). Давидов псалом. Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми; Отговори ми според верността Си <и> според правдата Си.
  • И не влизай в съд със слугата Си; Защото пред Тебе няма да се оправдае ни един жив <човек>.
   • Защото неприятелят подгони душата ми, Удари о земята живота ми, Турил ме е да живея в тъмни места, Както ония, които <са> отдавна умрели.
    • Затова духът ми до дън изнемогва в мене, Сърцето ми е съвсем усамотено.
     • Спомням си древните дни, Размишлявам за всичките Твои дела, Поучавам се в творенията на ръцете Ти.
      • Простирам ръцете си към Тебе; Душата ми <жадува> за Тебе като безводна земя. (Села).
       • Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне; Не скривай лицето Си от мене, Да не би да се уподобя на ония, които слизат в рова.
        • Дай ми да чуя рано <гласа на> милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.
         • Избави ме, Господи, от неприятелите ми; Към Тебе прибягвам, за да ме скриеш.
          • Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.
           • Господи, съживи ме заради името Си; Според правдата Си изведи душата ми из утеснение.
           • И според милосърдието Си отсечи неприятелите ми, И погуби всички, които притесняват душата ми, Защото аз съм Твой слуга.