1. (По слав. 143). Давидов <псалом>. Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да воюват, Пръстите ми да се бият, -
  • <Който> ми <показва> милосърдие, Който е моята крепост, Високата ми кула, и моят избавител, Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, - Който покорява людете ми под мене.
   • Господи, що е човек та да обръщаш внимание на него! Син човешки та да го зачиташ!
    • Човек прилича на лъх; Дните му са като сянка, която преминава.
     • Господи, приклони небесата Си и слез, Допри се до планините, и те ще задимят.
      • Застрели със светкавица, за да ги разпръснеш, Хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.
       • Простри ръката Си от горе, Избави ме, и извлечи ме от големи води, От ръката на чужденците,
        • Чиито уста говорят суета, И чиято десница <в клетва> е десница на лъжа,
         • Боже, нова песен ще Ти възпея, С десетострунен псалтир ще пея хваления на Тебе,
          • Който даваш избавление на царете, И Който спасяваш слугата Си Давида от пагубен меч.
           • Избави ме, и изтръгни ме от ръката на чужденците, Чиито уста говорят суета, И чиято десница <в клетва> е десница на лъжа.
            • Когато нашите синове в младостта си Бъдат като пораснали младоки, И нашите дъщери като краеъгълни камъни Издялани за украшение на дворци;
             • <Когато> житниците ни бъдат пълни, Доставящи всякакъв вид храна, <И> овцете ни се умножават с хиляди И десетки хиляди по полетата ни;
              • <Когато> воловете ни бъдат добре натоварени; Когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане на вън, Нито вик по нашите улици;
               • <Тогава> блазе на оня народ, който е в такова състояние! Блажен оня народ, на когото Господ е Бог!