1. (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски, азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю <мой>, И ще благославям Твоето име от века и до века.
  • Всеки ден ще Те благославям, И ще хваля Твоето име от века и до века.
   • Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.
    • Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,
     • Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;
      • И <когато> човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.
       • Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.
        • Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
         • Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.
          • Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;
           • Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,
            • За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.
             • Твоето царство е вечно, И владичеството Ти <трае> през всички родове.
              • Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.
               • Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.
                • Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.
                 • Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.
                  • Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.
                   • Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя.
                    • Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.
                     • Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.