1. (По слав. 146). Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, <и> хвалението е прилично.
 2. Господ гради Ерусалим, Събира Израилевите заточеници.
  • Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.
   • Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.
    • Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му; Разумът Му е безпределен.
     • Господ укрепява кротките, А нечестивите унижава до земята.
      • Пейте Господу и благодарете <Му>. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.
       • Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините;
        • Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат.
         • Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете.
          • Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. (По слав. 147).
           • (1)Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;
            • (2)Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.
             • (3)Установява мир в твоите предели, Насища те с най-изрядната пшеница.
              • (4)Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много бърже;
               • (5)Дава сняг като вълна, Разпръсква сланата като пепел,
                • (6)Хвърля леда си като уломъци: Пред мраза Му кой може устоя?
                 • (7)<Пак> изпраща словото Си и ги разтопява; Прави вятъра Си да духа, и водите текат.
                  • (8)Възвестява словото Си на Якова, Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.
                   • (9)Не е постъпил така с никой <друг народ>; И те не са познали съдбите Му. Алилуя!