1. Алилуя! Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във височините.
  • Хвалете Го, всички ангели Негови; Хвалете Го, всички войнства Негови.
   • Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.
    • Хвалете Го, вие висши небеса {Еврейски: Небе на небесата}, И води, които сте над небесата.
     • Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха;
      • И утвърди ги от века и до века, Като издаде постановление, което няма да премине.
       • Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни,
        • Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му,
         • Планини и всички хълмове, Плодовити дървета и всички кедри,
          • Зверове и всички животни, Животни и крилати птици,
           • Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии,
            • Юноши и девици, Старци и младежи, -
             • Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето.
              • И Той е възвисил рога на людете Си, Славата на всичките Си светии, На израилтяните, люде, които са близки Нему. Алилуя!