1. Алилуя! Пейте на Господа нова песен, И хвалението Му в събранието на светиите.
  • Нека се весели Израил за Създателя си; Нека се радват сионовите чада за Царя си,
   • Нека хвалят името Му с хороиграние: С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.
    • Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.
     • Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си.
      • Славословия към Бога ще бъдат в устата им, И меч остър от двете страни в ръката им,
       • За да отдават възмездие на народите И наказание на племената,
        • За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови, -
         • За да извършат над тях написания съд! Тая чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя.