1. (По слав. 14). Давидов псалом. Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свет хълм?
  • Оня, който ходи незлобливо, който върши правда, И който говори истина от сърцето си;
   • Който не одумва с езика си, Нито струва зло на приятеля си, Нито приема <да хвърли> укор против ближния си,
    • Пред чиито очи е презрян безчестният; Но той почита ония, които се боят от Господа; Който, <ако и да> се <е> клел за своя повреда не се отмята;
     • Който не дава парите си с лихва, Нито приема подкуп против невинния. Който прави това няма да се поклати до века.