1. Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в <небесния> простор, <дело> на силата Му.
 2. Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.
  • Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.
   • Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,
    • Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.
     • Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа {Или: Алилуя!}.