1. (По слав. 15). Давидова песен {Псалми 50-60, надписите.} Пази ме, Боже, Защото на Тебе уповавам.
  • Рекох Господу: Ти си Господ мой; Вън от Тебе няма добро за мене.
   • В светиите на земята и в отбраните, В тях е всичкото ми благоволение.
    • Скърбите на ония, които заменят <Иеова> с друг <бог>, ще се умножат; Аз не ща да принеса техните от кръв възлияния. Нито ще взема в устните си имената <на боговете> им.
     • Господ е делът на наследството ми и на чашата ми! Ти поддържаш това, което ми се е паднало.
      • За мене делът падна на приятни места; Да! получих прекрасно наследство.
       • Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.
        • Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.
         • Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата {Еврейски: Славата.} ми, А още и плътта ми ще пребивава в увереност.
          • Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.
           • Ще ми изявиш пътя на живота; Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие.