1. (По слав. 17). За първия певец. <Псалом> на Господния слуга {Псал. 36, надписа.} Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече: Любя Те, Господи, сило моя.
  • Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула.
   • Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.
    • Връзките на смъртта ме окръжиха; Порои от беззаконие ме уплашиха.
     • Връзките на преизподнята ме обвиха; Примките на смъртта ме стигнаха.
      • В утеснението си призовах Господа. И към Бога мой викнах; От храма Си Той чу гласа ми, И викането ми пред Него стигна в ушите Му.
       • Тогава се поклати и потресе земята; Основите на планините се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.
        • Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата Му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.
         • Той сведе небесата и слезе; И мрак бе под нозете Му.
          • Възседна на херувим и летя; Летя на ветрени крила.
           • Положи за Свое скривалище тъмнината, За покров около Си тъмните води, Гъстите въздушни облаци.
            • От святкането пред Него Преминаха през облаците Му Град и огнени въглища.
             • И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, Град и огнени въглища.
              • И прати стрелите Си та ги разпръсна, Да! светкавици в изобилие та ги смути.
               • Тогава се явиха коритата на водите, Откриха се основите на вселената От Твоето изобличение, Господи, От духането на дъха на ноздрите Ти.
                • Прати от височината, взе ме, Извлече ме из големи води.
                 • Избави ме от силния ми неприятел, От ония, които ме мразеха; Защото бяха по-силни от мене.
                  • Стигнаха ме в деня на бедствието ми; Но Господ ми стана подпорка.
                   • И изведе ме на широко, Избави ме, защото имаше благоволение към мене.
                    • Въздаде ми Господ според правдата ми; Според чистотата на ръцете ми възнагради ме,
                     • Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.
                      • Защото всичките Му съдби са били пред мене, И от повеленията Му не съм се отдалечил.
                       • Непорочен бях пред Него, И опазих се от беззаконието си.
                        • Затова Господ ми въздаде според правдата ми, Според чистотата на ръцете ми пред очите Му.
                         • Към милостивия, <Господи>, милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш.
                          • Към чистия, чист ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.
                           • Защото оскърбени люде Ти ще спасиш; А очи горделиви ще смириш.
                            • Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ Бог мой ще озари тъмнината ми.
                             • Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.
                              • Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.
                               • Защото кой е Бог освен Господа? И кой е канара, освен нашия Бог?
                                • Бог, Който ме препасва със сила, И прави съвършен пътя ми,
                                 • Той прави нозете ми като <нозете> на елените, И ме поставя на високите ми места.
                                  • Учи ръцете ми да воюват, Тъй щото мишците ми запъват меден лък.
                                   • Ти си ми дал и щит на избавлението Си; Твоята десница ме е поддържала И Твоята благост ме е направила велик.
                                    • Ти си разширил стъпките ми под мене; И нозете ми не се подхлъзнаха.
                                     • Гоних неприятелите си и ги стигнах, И не се върнах, докато ги не довърших.
                                      • Стрих ги, та не можаха да се подигнат; Паднаха под нозете ми.
                                       • Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене.
                                        • Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят.
                                         • Извикаха, но нямаше избавител, Към Господа, но не ги послуша.
                                          • Тогава ги стрих като прах пред вятъра; Изхвърлих ги като калта на пътищата.
                                           • Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете; Поставил си ме глава на народите: Народ, <когото> не познавах, слугува на мене,
                                            • Щом чуха за мене, те ме и послушаха; <Даже> чужденците се преструваха, че ми се покоряват.
                                             • Чужденците ослабнаха, И разтреперани излязоха из яките си скривалища.
                                              • Жив е Господ, и благословена <да бъде> Канарата ми, И да се възвиси Бог на избавлението ми,
                                               • Бог, Който мъздовъздава за мене, И покорява под мене племена,
                                                • Който ме избавя от неприятелите ми. Да! Ти ме възвишаваш над въставащите против мене, Избавяш ме от насилника.
                                                 • Затова ще Те хваля, Господи, между народите, И на името Ти ще пея.
                                                  • <Ти си>, който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си, Към Давида и към потомството му до века.