1. Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?
  • Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник, <като> казват:
   • Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.
    • Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.
     • Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, <казвайки:>
      • Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.
       • Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.
        • Поискай от Мене и Аз ще <ти> дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
         • Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
          • Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.
           • Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.
            • Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.