1. (По слав. 20). За първия певец. Давидов псалом. Господи, в Твоята сила ще се весели царят; И колко много ще се радва в избавлението Ти!
  • Изпълнил си желанието на сърцето му, И от молбата на устните му не си <го> лишил. (Села).
   • Защото си го предварил с благословения на блага; Положил си на главата му корона от чисто злато.
    • Той проси от Тебе живот; И Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.
     • Голяма е славата му чрез Твоето избавление; Чест и величие си положил на него;
      • Защото си го поставил <да бъде> за благословение до века, Развеселил си го с радост в присъствието Си;
       • Защото царят уповава на Господа, И чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати.
        • Ръката Ти ще намери всичките Твои врагове; Десницата Ти ще намери ония, които Те мразят.
         • Във времето на негодуванието Си ще ги направиш като огнена пещ Господ ще ги погълне с гнева Си, И огън ще ги изгори.
          • Ще изтребиш плода им от земята, И потомството им измежду човешките чада.
           • Защото, при все че намислиха злоба против Тебе, При все че измислиха заговор, не ще могат да го изпълнят,
            • Понеже Ти ще ги направиш да обърнат гръб <Когато> приготвиш на тетивите Си <стрели> против лицето им.
             • Издигни се, Господи, със силата Си; Така ще възпяваме и ще прославяме Твоето могъщество.