1. (По слав. 21). За първия певец по "Кошутата на зората". Давидов псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? <Защо стоиш> далеч и не ми помагаш, <Нито внимаваш> на думите на охкането {Еврейски: Рикаенето.} ми?
  • Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но нямам отдих.
   • Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.
    • На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави,
     • Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.
      • А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете.
       • Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава <и казват:>
        • Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже има благоволение в него.
         • Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам <като бях> на майчините си гърди,
          • На Тебе бях оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог.
           • Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма помощник.
            • Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме окръжиха.
             • Отвориха срещу мене устата си, <Като> лъв, който граби и реве.
              • Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.
               • Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме свел в пръстта на смъртта.
                • Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.
                 • Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат.
                  • Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.
                   • Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.
                    • Избави от меч душата ми, Живота {Еврейски: Едничката ми <душа.>} ми от силата на кучето.
                     • Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!
                      • Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля.
                       • Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го; И бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.
                        • Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.
                         • От Тебе е гдето принасям хваление в голямото събрание; Ще изпълня обреците си пред ония, които Му се боят.
                          • Смирените ще ядат и ще се наситят; Ще хвалят Господа ония, които Го търсят; Сърцето ви нека живее вечно.
                           • Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа Всичките земни краища, И ще се поклонят пред Тебе Всичките племена на народите;
                            • Защото царството е на Господа, И Той владее над народите.
                             • Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; Пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; А онзи, който не може да запази живота си,
                              • Неговото потомство ще Му слугува; Ще се приказва за Господа на <идното> поколение.
                               • Ще дойдат и ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, <казвайки>, че Той е сторил <това>.