1. (По слав. 24). Давидов <псалом>. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.
  • Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.
   • Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.
    • Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.
     • Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.
      • Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.
       • Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.
        • Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя <Си>.
         • Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя <Си>.
          • Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.
           • Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.
            • Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.
             • Душата му ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.
              • Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.
               • Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.
                • Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.
                 • Олекчи скърбите на сърцето ми, Извади ме из утесненията ми.
                  • Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости всичките ми грехове.
                   • Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.
                    • Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.
                     • Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.
                      • Боже, избави Израиля От всичките му беди.