1. (По слав. 28). Давидов <псалом>. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.
  • Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.
   • Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ <гърми> над големите води,
    • Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.
     • Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,
      • И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.
       • Гласът Господен разцепва огнените пламъци.
        • Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис.
         • Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава!
          • Господ седна <Цар> над Потопа; Да! Господ седи като Цар до века.
           • Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.