1. Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене.
  • Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села).
   • Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми.
    • С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия Си хълм. (Села).
     • <И> аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа.
      • Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене.
       • Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите.
        • От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде благословението Ти. (Села).