1. (По слав. 29). Псалом. Песен при освещението на Давидовия дом. Ще Те превъзнасям, Господи; защото Ти си ме издигнал, И не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене.
  • Господи Боже мой, извиках към Тебе; И Ти си ме изцелил.
   • Господи, извел си от преизподнята душата ми; Опазил си живота ми измежду ония, които слизат в рова.
    • Пейте Господу, светии Негови, И възхвалявайте светото Му име {Еврейски: Светият му спомен. Виж Изх. 3:15.}.
     • Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта <иде> радост.
      • Аз в благоденствието си рекох: Няма да се поклатя до века.
       • Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си<, и> смутих се.
        • Към Тебе, Господи, извиках, И на Господа се помолих, <като казах:>
         • Каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Пръстта ще Те славослави ли? Ще възвестява ли истината Ти?
          • Послушай, Господи, и смили се за мене; Господи, бъди ми помощник.
           • Обърнал си плача ми на играние за мене; Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.
            • За да Ти пее хвала душата <ми> и да не млъква. Господи Боже мой, до века ще Те хваля.